Színre lép az Örvényesi kincsestár

Március 22-én, mandulavirágos hangulatban várjuk a könyvbemutatóra érkezőket

A festői fekvésű, apró Balatonparti kistelepülés, Örvényes könyvbemutatóra invitálja a faluhoz kötődőket és az érdeklődőket. A „hungarikum pályázat” segítségével nyílt lehetőségünk a korábban létrehozott települési értéktár anyagát feldolgozva, aktualizálva a helyi értékeket bemutató kiadvány elkészítésére.

A könyv életre hívása az értékek felülvizsgálatával, ismételt dokumentálásával valósult meg, a helybéliek aktív és odaadó közreműködésével. A művet sokunk örömére március 22-én, pénteken könyvbemutató keretében tárjuk nyilvánosság elé.

Meghívó könyvbemutatóra

Meghívó könyvbemutatóra

Huszár Zoltán polgármester a kötet ajánlójában így fogalmaz:

„Örvényes a Balaton északi partján, kiemelkedően szép környezetben terül el. A falu értékgazdag, számos műemlékkel és jelentős természeti, tájkép értékekkel bírunk. Sokszor magam is rácsodálkozom, hogy ez az apró település a Balaton vonzásában, az évszakok váltakozásával mennyi szívhez szóló látványt és emlékezetes élményt ad ajándékba. Értékeinkre büszkék vagyunk, és kiemelt célunk, hogy a környékre látogatók, turisták megismerhessék egyedi kincseinket, és a különleges hangulatnak és vendégszeretetnek köszönhetően visszatérjenek hozzánk.”

A célkitűzés tehát a kincsestár népszerűsítésén, az egyedi értékek kiemelésén keresztül valósulhat meg.

A bevezető részben Örvényes múltjáról, a falu jellemzőiről tudhatunk meg érdekességeket, majd a települési értéktár sajátosságainak ismertetése következik.

Örvényes helyi értéktára 2016-ban látott napvilágot, ekkor kerültek kidolgozásra az első javaslatok.

Könyvünket a tágan értelmezett érték-fogalom jegyében szerkesztettük, népszerűsíteni kívánt értékeink bemutatása érték-típusok szerint történik. A kiadványban helyet kaptak:

A vallással kapcsolatos értékek csoportjához tartozik a templom, a felújított templomrom, a település utcáin álló kőkeresztek, illetve a műemlék kőhídon Nepomuki Szent János fülkében helyet foglaló szobra.

Műemlék kőhíd szoborfülkével

Műemlék kőhíd szoborfülkével

A településen számos lakófunkciójú épület viseli magán a Balaton-felvidéken jellemző népi építészeti vonásokat, és ad hozzá a jellegzetes településszerkezet, az utcaképek hagyományos látványához. A község műemlékekben bővelkedik, ezek mellett pedig több, szintén fontos helytörténeti, történelmi, néprajzi, építészettörténeti, ipartörténeti jelentőséggel bíró objektum gazdagítja a falut, élen a híres vízimalommal.

A településen élők egyik meghatározó tevékenysége volt évszázadokon át a szőlőtermesztés és borkészítés, mely az örvényesi Öreg-hegy páratlanul szép és kedvezően művelt állapotát eredményezte. A kiváló dűlők halmazába sorolható szőlőhegyi parcellákon és a mára művelést nélkülöző felső hegyi régió területén egyaránt kiemelkedő a megőrzött, példásan karbantartott gazdasági épületek száma.

Az örvényesi szőlőhegy aktuális képe

Az örvényesi szőlőhegy aktuális képe

Az egyik legjelentősebb, autentikus formában megtartott présházról ebben a cikkben ejtettem szót.

A falu bővelkedik természeti, tájképi értékekben, környezete, látnivalói turisztikai szempontból is kivételesek. A természetet, nyugalmat szeretők számára erőteljes vonzerő lehet a változatos geomorfológiai, tájesztétikai adottságokkal bíró, vizekben gazdag település.

Elragadó tájképi környezet ad motivációt a felfedezésre

Elragadó tájképi környezet ad motivációt a felfedezésre

A személyekhez köthető értékek között említünk egy életművet, és a hősök parkját is.

A könyvbemutató előtt érdemes magunkba szívni a falu különleges hangulatát, a vízimalom felől sétálva, a látnivalók füzérének mentén, kellemes környezetben érjük el a faluház épületét.

A komplex természetű értékek csoportjában kapott helyet a szőlőhegy, mint tájkaraktert meghatározó elem, egyedi tájértékeivel együtt.

A szőlőhegyi táj iránti rajongásom gyerekkori élményeimből fakad, későbbi kutatásaim, egyedi tájérték felméréseim hajtóereje is a szőlőhegyi közegben töltött csodálatos időszakból táplálkozik. Elfogultságom érzékelhető, és a koratavaszi időszakban még inkább előtérbe lép: a várva-várt mandulavirágzás kezdetét szinte ünnepként jegyezzük. Évek óta csillapíthatatlan lelkesedéssel adok hírt a Balaton-felvidéki hegyoldalak virágba borulásáról. A rózsaszínes ruhát öltött tájrészletek elképesztő látványa kislány koromtól kezdve lenyűgöz, tudatosan keresem a harmonikus szőlőhegyi látképeket, és ezeket igyekszem megmutatni fotóimon keresztül.

Az örvényesi Öreg-hegy kifejezetten jó célpont ebben az időszakban is. A szomszédos aszófői Öreg-heggyel lényegében egy tömböt alkotó, a Balaton partvonalával közel párhuzamosan futó hegyvonulat a környék útjairól is jól megfigyelhető.

A hegyvonulat képe a 71-es út felől

A hegyvonulat képe a 71-es út felől

A művelt szőlőterületek arányát, a földrészletek nagyságát, és az épületek számát, elhelyezkedését és minőségét tekintve az örvényesi Öreg-hegy tükrözi a legkedvezőbb állapotot, ez a hegy őrizte meg leginkább termelési, tájképi, esztétikai, néprajzi, történeti értékét. Ezt dr. Laposa József az 1986-ban készített, örvényes-aszófői Öreg-hegyről írt tanulmányában és a két évvel később megjelent, szőlőhegyekkel foglalkozó könyvében megfogalmazta. A megállapítás ma is megállja a helyét, mert ugyan erre a szőlőhegyre is könyörtelenül befúj már a változás szele, a településen élő, egykor betelepített szorgalmas, példamutató életvitelű német családok leszármazottai minden erejükkel ragaszkodnak az ősi birtokokhoz és kötelességtudóan művelik a szőlőt, vigyázzák, gondozzák présházaikat.

A hegy földrajzi, geológiai adottságai kitűnőek, a szőlőterületek fekvése, a tengerszint feletti magasság és a lejtőszög értékek is kiváló minőségű szőlőalapanyag termesztését és szintén kiváló minőségő bor előállítását teszik lehetővé.

A szőlőhegy meghatározó elemei a szőlősorok ölelte pincék, présházak.

Országos védelmet érdemlő épület

Országos védelmet érdemlő épület

A megismételhetetlen, egyedi apró részletek- pinceajtók, zárcímkék, vakolatdíszek, ablakkeretek, szellőzőnyílások, faragások, feliratok, kémények- adják a páratlan, s ez által rendkívüli értékkel bíró egyedi egészet.

Jellegzetes, napsugaras díszítésű pinceajtó részlete

Jellegzetes, napsugaras díszítésű pinceajtó részlete

Újszerű, de jól illeszkedő ablak

Újszerű, de jól illeszkedő ablak

A présházak egyedileg is bekerültek az értéktárba.

A hegy felé vezető út mentén találkozunk egy kőkereszttel, melyet a hegybirtokosok 1851-ben állítottak.

Az Öreg-hegyi kereszt és környezete

Az Öreg-hegyi kereszt és környezete

A szőlővel beültetett parcellák feletti gyepes, karsztbokorerdős rész és a hegy tetejét borító erdő természetvédelmi szempontból jelentős értéket képvisel, az értéktárban önálló helyet kapott.

A könyvbemutató ajánlásához kötve szeretném szemléltetni a jelenlegi helyzetet, azt a páratlan gyönyörűséget, amiből nagy kanállal meríthet az, aki ebben a hónapban ellátogat Örvényes környékére. Helyismeretemnek köszönhetően jól tudom, melyik évszakban mely pontokra érdemes visszatérnem, hová kell állnom a fényképezőgéppel a kívánt eredmény eléréséhez.

Késő délután érkeztem a hegy aljához, lágy fények simogatták a Balatonra néző lejtőt. Békés csend honolt, amit csak a metszőollók csattogása tört meg olykor. Első ízben az egyik legkedvesebb nádtetős présházat látogattam meg, gyümölcsfák ölelik körül. A mandulafák ágai fehéres virágmezővel segítették a kompozíció kialakítását, szorgalmasan dolgozott a fényképezőgép.

A náddal fedett épület környezetét gyümölcsfák uralják

A náddal fedett épület környezetét gyümölcsfák uralják

Hívogató tájrészlet

Hívogató tájrészlet

Az illatélmény is garantált a menyasszonyi ruhát viselő fák közelében. A mintaszerűen művelt szőlőültetvények mellett haladva érjük el a hegy felső régióját, ahol már a védett kökörcsinek is megmutatkoznak.

Az egykori Gácser-pince kedves arccal tekint felénk

Az egykori Gácser-pince kedves arccal tekint felénk

A délnyugati oldal legfeltűnőbb jelensége most az az öreg mandulafa, mely bokrétaként hirdeti a tavasz örömét.

Elképesztő virágtömeggel nyűgöz le a fa

Elképesztő virágtömeggel nyűgöz le a fa

Mérhetetlen szépség

Mérhetetlen szépség

Bámulatos, és tájképformáló szerepe ilyenkor még nyomatékosabb.

A virágokat tanulmányozva látható, hogy több típusú mandulát, köztük ősi fajtákat őriz még a szőlőhegy.

Harmónia címmel egy korábbi fotópályázaton is eredményes volt az a kép, melyet az Öreg-hegy déli oldaláról készítettem. A tájkép vonzereje a zavarásmentes hatásnak köszönhető, a hagyományos képet mutató épületek, a díszes kéményfej, a szőlősorok hullámzása, a falu távoli képe és a Balaton víztükre együtt eredményezi azt a harmonikus látványt, amit kötelességünk megőrizni az utókor számára.

Harmonikus látkép

Harmonikus látkép

Szelíd táj

Szelíd táj

A szőlősorok őszi pompája feledhetetlen

A szőlősorok őszi pompája feledhetetlen

A Tihanyi-félsziget irányába tekintünk

A Tihanyi-félsziget irányába tekintünk

Mandulavirágos hangulatban várjuk a könyvbemutatót, a folytatásban pedig közös eszmecserét és értéktúrát is tervezünk.

Találkozzunk március 22-én, lapozzuk fel az örvényesi kincsestárat, vegyük kézbe és zárjuk szívünkbe az értékeket!

Szöveg és fotók: Pető Piroska

Minden jog fenntartva!

További információk:

Kapcsolódó írások:

Ajánlott oldalak: