Trükkös bükkös a Balaton-felvidék szívében

Fókuszban Vászoly kiemelkedő természeti értéke

Balatonudvari felől Vászolyhoz közelítvén a Balaton-felvidék szelíd hegyvonulatainak környezetében ritkán tapasztalt élmény érint meg: a szőlőhegyek nyitottsága után különleges, magasabb hegyvidékeken megszokott hangulat válik uralkodóvá az erdei közegben haladva. A rendhagyó érzés mögött valóban egyedi jelenség rejtezik, ugyanis önálló bükkösön keresztül visz az utunk.

Az óriásbükk helye

Az óriásbükk helye

A helyben szokásosan „ősbükkös” néven emlegetett erdő területe viszonylag kis térségre koncentrálódik, a Hűvös-völgy oldalain, egészen a Keresztfa-tető keleti irányban lefutó felén, illetve a Séd vonaláig, továbbá a Malom-völgy felett meredeken emelkedő Nagy-vár tető északias kitettségű területein él ez a klasszikus középhegységi bükkösöktől eltérő erdőtársulás.

A bükk (Fagus sylvatica) több csapadékot, és a levegő magasabb páratartalmát igényli. A szóban forgó bükkös alacsony hegyvidéki jellegű, alapvetően a saját zónáján kívül jelenik meg, az átlagosnál alacsonyabb tengerszint feletti magasságban. Extrazonálisak azok az önálló zónát is alkotó növénytársulások, melyek valamely ökológiai tényező hatására saját zónájukon kívül jelennek meg.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Pécselyi-medence tájegységének jellemzésében olvashatjuk a következőket:

„A Vászoly melletti Nagyvár-, illetve a Keresztfa-tetőn élő állományok több vonatkozásban eltérnek a középhegységi bükkösöktől: a társulás jellemző fajai közül több nem lelhető fel bennük. Megmaradásuk itt, 250–300 méternyire a tengerszint felett csupán a geomorfológiai sajátosságoknak és az északi kitettségnek köszönhető helyi éghajlat eredménye. Előfordulásuk tehát extrazonális jellegű. Az itteni bükkerdők különlegessége, hogy a délnyugat-dunántúli bükkösökre jellemző tarka lednek és délvidéki perjeszittyó is a növénytársulás része.”

 

Egyedi hangulat Tamás Bátyó Gunyhójánál

Egyedi hangulat Tamás Bátyó Gunyhójánál

A Balaton-felvidék egyik legidősebb, 200 éves kort is meghaladó bükkfája az út közelében található, sajnos az információs tábla már megújításra szorul, de a fokozottan védett erdővel kapcsolatos leglényegesebb információkat megtudhatjuk róla:

 

2017 őszén

2017 őszén

A különleges bükkös a Vászolyi Értéktár természeti értékei között helyet kapott. A rendhagyó klimatikus adottságoknak köszönhetően, a környezeti tényezők kedvező együttes hatása révén kialakult bükkös, a több száz éves bükkfa példánnyal a településhez kötődők féltve óvott büszkesége.

Szöveg és fotók: Pető Piroska

Minden jog fenntartva!

Elsődleges megjelenés: Vászolyi Értéktár részletes dokumentációja, 2019.
Felhasznált források:
Vászoly (Szőnyeg János, 2017. )
A Balaton-felvidék természeti értékei I. A Pécselyi-medence és környéke (BfNPI, 2000.)